rss tweeter youtube facebook 2020-06-07, sekmadienis

Apklausos>>

Kur kitą sezoną rungtyniaus Fedoras Černychas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Draugaukime

Statistika >>

 • Anglija
 • Ispanija
 • Italija
 • Prancūzija
 • Vokietija
 • Lietuva
 • Lentelė
 • |
 • Tvarkaraštis
 • |
 • Rezultatai
Ad Ad

Taisyklė nr. 5. Teisėjas >>

Kiekvienoms futbolo rungtynėms vadovauja varžybų organizatorių paskirtas teisėjas, kuris vadovaujasi šių taisyklių nuostatais.

Teisės ir pareigos

Teisėjas:

 • užtikrina, kad būtų laikomasi žaidimo taisyklių;
 • kontroliuoja rungtynes kartu su savo asistentų bei, jei reikalinga, rezervinio teisėjo pagalba;
 • užtikrina, kad žaidimui naudojamas kamuolys atitiktų Taisyklės Nr. 2 reikalavimus;
 • užtikrina, kad žaidėjų aprangos atitiktų Taisyklės Nr. 4 reikalavimus;
 • stebi rungtynių laiką ir pildo rungtynių protokolą;
 • esant bet kokiems taisyklių pažeidimams, savo nuožiūra, sustabdo, laikinai nutraukia arba visiškai nutraukia rungtynes;
 • sustabdo, laikinai nutraukia arba visiškai nutraukia rungtynes, atsiradus pašaliniams veiksniams, kurie trukdo žaidimui;
 • laikinai sustabdo rungtynes, jei, jo nuomone, žaidėjas yra rimtai sužeistas ir užtikrina, kad jis būtų išgabentas iš aikštės. Sužeistas žaidėjas gali grįžti į aikštę tik po to, kai žaidimas yra atnaujinamas;
 • leidžia tęsti žaidimą, jeigu, jo nuomone, žaidėjas yra nestipriai sužeistas;
 • užtikrina, kad kraujuojantis žaidėjas paliktų aikštę. Žaidėjas gali grįžti į aikštę tik gavęs teisėjo leidimą, kai pastarasis įsitikina, jog kraujavimas liovėsi;
 • leidžia tęsti žaidimą, jei komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos iš tokios situacijos, ir stabdo žaidimą, jeigu komanda šia situacija nepasinaudojo ir baudžia prasižengusią komandą už padarytą pražangą.
 • baudžia žaidėją už rimtesnę pražangą, kai šis vienu metu prasižengia daugiau nei vieną kartą;
 • imasi drausminių priemonių prieš žaidėjus, atlikusius prasižengimus, už kuriuos baudžiama geltona kortele arba šalinimu iš aikštės. Teisėjas nebūtinai turi taikyti tokias priemones iškart, tačiau privalo tai atlikti, kai žaidimas nutrūksta;
 • imasi veiksmų prieš komandos techninį personalą dėl netinkamo jo elgesio ir savo nuožiūra šalina juos iš aikštės ir jos prieigų;
 • kliaujasi asistentų nuomone, jei pats nematė įvykusio incidento;
 • užtikrina, kad į aikštę nepatektų pašaliniai asmenys;
 • duoda ženklą tęsti žaidimą po to, kai jis buvo sustabdytas;
 • atitinkamiems asmenims pristato rungtynių protokolą, kuriame pateikia informaciją apie visas drausmines nuobaudas, skirtas prasižengusiems žaidėjams ir/arba techniniam personalui, bei kitus susijusius įvykius prieš, per ar po rungtynių.

Teisėjo sprendimai

Teisėjo sprendimai, susiję su visais rungtynių įvykiais, įskaitant sprendimus įskaityti įvartį arba ne bei užfiksuoti galutinį rungtynių rezultatą, yra galutiniai.

Teisėjas gali pakeisti savo sprendimą tik tokiu atveju, jei pripažįsta jį buvus klaidingu, savo nuožiūra arba išklausęs asistento ar rezervinio teisėjo, jei žaidimas tuo metu nebuvo atnaujintas arba visiškai sustabdytas.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1

Teisėjas (kai taikytina, teisėjo padėjėjas ar rezervinis teisėjas) nėra atsakingas už:

 • bet kokias žaidėjo, techninio personalo ar žiūrovo traumas;
 • bet kokio tipo turtinius nuostolius;
 • bet kokius kitus nuostolius, kuriuos patyrė bet kuris asmuo, klubas, komanda, asociacija ar organizacija, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl teisėjo sprendimo, priimto vadovaujantis žaidimo taisyklėmis ar įprastomis nuostatomis, organizuojant, vykdant ir vadovaujant rungtynėms.

Tai gali būti:

 • sprendimas leisti arba neleisti įvykti rungtynėms dėl aikštės, jos prieigų ar oro sąlygų;
 • sprendimas nutraukti rungtynes dėl bet kokios priežasties;
 • sprendimas dėl aikštės inventoriaus ir kamuolio, naudojamo rungtynėse, tinkamumo;
 • sprendimas sustabdyti ar nestabdyti rungtynes dėl žiūrovo įsikišimo ar kitų problemų žiūrovų tribūnose;
 • sprendimas sustabdyti arba nestabdyti žaidimą, kad traumuotas žaidėjas būtų palydėtas/išneštas iš aikštės, kur jam bus suteikta pagalba;
 • sprendimas pareikalauti, kad sužeistas žaidėjas būtų palydėtas/išneštas iš aikštės, kur jam bus suteikta pagalba;
 • sprendimas leisti arba neleisti žaidėjui vilkėti tam tikrus drabužius ar kitą aprangą;
 • sprendimas (jei tai leidžia jo kompetencija) leisti arba neleisti asmenims (įskaitant komandos ar stadiono darbuotojus, apsaugininkus, fotografus ar žiniasklaidos atstovus) būti netoli aikštės;
 • bet kuris kitas sprendimas, kurį teisėjas gali priimti, vadovaudamasis žaidimo taisyklių nuostatais arba vykdydamas FIFA, konfederacijos, nacionalinės federacijos ar lygos taisyklių reikalavimus, kuriais remiantis vyksta rungtynės.

Nutarimas Nr. 2

Turnyruose ar rungtynėse, kuriose yra paskirtas rezervinis teisėjas, jo pareigos turi atitikti žaidimo taisyklėse aprašytus nuostatus, kuriuos tvirtina Tarptautinė futbolo asociacijų taryba.

Nutarimas Nr. 3

Ten, kur naudojama vartų linijos technologija (atsižvelgiant į atitinkamų varžybų taisykles), teisėjui leidžiama išbandyti technologiją prieš rungtynes. Atliekami testai yra aprašyti FIFA Kokybės programos vartų linijos technologijai Testavimo instrukcijose. Jeigu technologija nefunkcionuoja taip kaip nurodyta Testavimo instrukcijose, teisėjas neprivalo vadovautis vartų linijos technologijos sistema ir privalo užfiksuoti šį incidentą rungtynių protokole.